You are currently viewing DOFINANSOWANIE DO 90% NA ZADASZENIA TARASOWE TWIGO DLA HOTELI I RESTAURACJI

DOFINANSOWANIE DO 90% NA ZADASZENIA TARASOWE TWIGO DLA HOTELI I RESTAURACJI

Zakup pergoli czy zadaszenia tarasowego nie tylko zwiększa atrakcyjność obiektów turystycznych, ale także ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Polskie hotele i restauracje, decydując się na inwestycje w nowoczesne rozwiązania, wykazują gotowość dostosowania się do potrzeb współczesnych klientów, zwiększając jednocześnie swoją konkurencyjność na rynku.

Obecnie podmioty HoReCa mogą finansować rozbudowę tarasów wyłącznie ze środków własnych, pokrywając całość kwoty za pergolę we własnym zakresie. Niemniej jednak w 2024 r. planowany jest konkurs organizowany przez PARP i KPO: stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności, w ramach którego będzie można pozyskać środki na zadaszenia tarasowe.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wyniesie 600 tys. zł, a maksymalna dotacja to 540 tys. zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 90%. Przewidywana pula środków do rozdysponowania wyniesie ok. 1 200 000 000 zł.

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego i Krajowy Plan Odbudowy na zakup pergoli, przedsiębiorcy powinni świadomie przygotować się do procesu aplikacyjnego. Istotne jest dokładne zrozumienie warunków programów, opracowanie kompleksowej dokumentacji, takiej jak plan biznesowy i kosztorys inwestycji oraz dostosowanie aplikacji do specyfikacji projektów.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na zadaszenie TWIGO, to zadzwoń niezwłocznie do nas pod nr 732 705 320 lub napisz na info@twigo.pl

Dodaj komentarz