Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

BENEFICJENT

IBS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

TYTUŁ PROJEKTU

Zagraniczna promocja oferty IBSDESIGN poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń.

CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. wysokojakościowych usług produkcji konstrukcji metalowych i ich części pod marką IBSDESIGN, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

PLANOWANE EFEKTY

Podpisanie 35 kontraktów handlowych zagranicznych.

Zwiększenie przychodów z eksportu produktów

Skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej w skali międzynarodowej

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,

Pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

WARTOŚĆ PROJEKTU

550 300.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

412 725.00 PLN

Znak_POLSKA